Pagina 107 van 109

Welkom lid 823+824// Welcome member 823+824

Geplaatst: 24-11-2019 23:04
door patje
Welkom lid 823+824// Welcome member 823+824

Er zijn vandaag terug 2 nieuwe leden bijgekomen
binnen het legotreingebeuren
welkom chico7 en molikotigo

Two new members have been added today
within the legotrain event
welcome chico7 and molikotigo


Welkom lid 825// Welcome member 825

Geplaatst: 21-12-2019 18:34
door patje
Welkom lid 825// Welcome member 825

We mogen terug een nieuw lid verwelkomen binnen
het legotrein forum
welkom benstokes veel plezier hier op het forum

We can welcome a new member again
the lego train forum
welcome benstokes have fun here on the forum

Welkom lid 826// Welcome member 826

Geplaatst: 31-12-2019 10:34
door patje
Welkom lid 826// Welcome member 826

op de valreep van 2019 mogen we nog een nieuw lid verwelkomen
namelijk peter80 veel plezier hier op het forum..

at the last minute of 2019 we can welcome a new member
namely peter80 have fun here on the forum ..

Welkom lid 827// Welcome member 827

Geplaatst: 05-01-2020 21:36
door patje
Welkom lid 827// Welcome member 827

ons eerste nieuw lid van het jaar 2020
welkom Wimkluft veel plezier hier op het forum

our first new member of the year 2020
welcome Wimkluft have fun here on the forum

Welkom lid 828+829// Welcome member 828+829

Geplaatst: 08-02-2020 17:17
door patje
Welkom lid 828+829// Welcome member 828+829

Een beetje achterstand inhalen
we mogen terugg 2 nieuwe leden verwelkomen
namelijk:
Natchi Muthu en Geert VN
welkom op het legotreinen forum.

Catch up a bit
we can welcome 2 new members
namely:
Natchi Muthu and Geert VN
welcome to the lego train forum.

Welkom lid 830// Welcome member 830

Geplaatst: 23-02-2020 09:43
door patje
Welkom lid 830// Welcome member 830

We mogen terug een nieuw lid verwelkomen namelijk
Priscalego veel plezier hier op het forum..

We can welcome a new member again
Priscalego have fun here on the forum ..

Re: updates legotrein forum

Geplaatst: 23-02-2020 20:31
door patje
nieuwe thema geplaatst

ltcc publiek
met 4 topics

Welkom leden 831+832-833// Welcome members 831+832+833

Geplaatst: 08-03-2020 10:38
door patje
Welkom leden 831+832-833// Welcome members 831+832+833

terug efkes een inhaal beweging maken
welkom skipper79
pietje1975
Wimee

welkom op het forum
veel plezier hier op het fourm

make a catch up again
welcome skipper 79
pietje1975
Wimee

welcome to the forum
lots of fun here on this forum

Welkom leden 834+835+836-837// Welcome members 834+835+836-837

Geplaatst: 22-03-2020 16:27
door patje
Welkom leden 834+ 835+836-837// Welcome members 834+835+836-837

Nogmaals een inhaalbeweging doen

welkom aan volgende leden:
Rasschaert Patrik
patrik rasschaert
Ik heb een vraag
Jojo


Patrik je hebt 2x een login aangemaakt
dewelke ga je gebruiken
ik kan de andere dan verwijderen..

groetjes.

welcome to the following members:
Rasschaert Patrik
patrik rasschaert
Ik heb een vraag
Jojo


Patrik you have created a login twice
which will you use
i can delete the other then ..

Greetings.

Welkom leden 838+839+840+841+842// Welcome members 838+839+840+841+842

Geplaatst: 25-04-2020 20:39
door patje
Welkom leden 838+839+840+841+842// Welcome members 838+839+840+841+842

efkes de achterstand inlopen en de nieuwe mensen verwelkomen
welkom aan:

nevastechnologies
javim
Olly
Wim0
Stadter


hopelijk kunnen jullie hier je hart ophalen met deze hobby
veel plezier met lezen en posten...

catching up and welcoming the new people
welcome to:

nevastechnologies
javim
Olly
Wim0
Stadter


hopefully you can indulge yourself here with this hobby
have fun reading and posting ...