Pagina 106 van 108

Welkom lid 810,811,// Welcome members 810,811

Geplaatst: 10-08-2019 10:33
door patje
Welkom lid 810,811,// Welcome members 810,811

Daar we momenteel in vakantiemodus zitten
ben ik een beetje laat met het verwelkomen van 2 nieuwe leden
welkom
jghoe
bem73

veel plezier hier op het forum

Since we are currently in vacation mode
I am a bit late in welcoming 2 new members
welcome
jghoe
bem73

have fun here on the forum


Re: updates legotrein forum

Geplaatst: 16-08-2019 10:54
door patje
Momenteel is het nog vakantie modus :P
vandaar dat de reacties soms ietsje later komen

veel mensen zijn ook weg in verlof
het is dus altijd kalmer op het forum
rond vakantie en zomer periode..

sorry voor het ongemak
voor mensen die nieuw zijn op dit forum
of bezoekers


Currently it is still holiday mode: P
that is why the responses sometimes come a little later

many people are also on leave
it is therefore always calmer in the forum
around vacation and summer period ..

sorry for the inconvenience
for people who are new to this forum
or visitors

Welkom leden 812,813,814// Welcome members 812,813,814

Geplaatst: 04-09-2019 21:41
door patje
Welkom leden 812,813,814// Welcome members 812,813,814


De vakantiemodus is jammergenoeg afgelopen
stillekes aan zullen, we weer mogen posten
welkom aan volgende nieuwe leden, namelijk:

Roose Geert
Fred58
Stefan27


The holiday mode has unfortunately ended
We will post again
welcome to the following new members, namely:

Roose Geert
Fred58
Stefan27

Welkom lid 815// Welcome member 815

Geplaatst: 15-09-2019 20:56
door patje
Welkom lid 815// Welcome member 815

We mogen terug iemand verwelkomen binnen het legotreinenforum
welkom Josbroodhuis

We can welcome someone new to the lego train forum
welcome Josbroodhuis

Welkom lid 816// Welcome member 816

Geplaatst: 28-09-2019 09:02
door patje
Welkom lid 816// Welcome member 816

Terug een nieuw lid binnen het legotreinen forum
welkom MarianaGot
Veel plezier hier op het forum.

A new member within the lego train forum
welcome to MarianaGot
Have fun here on the forum.

Welkom lid 817,818,// Welcome members 817,818

Geplaatst: 04-10-2019 21:43
door patje
Welkom lid 817,818,// Welcome members 817,818

Welkom Dick47 en Midas
met de donkere dagen voor de deur wordt het terug bouwen met lego
en komen er terug regelmatig nieuwe leden bij
welkom bij het legotreinenforum.

Welcome Dick47 and Midas
with the dark days ahead, it will be rebuilding with lego
and new members are added regularly
welcome to the lego train forum.

Welkom lid 819// Welcome member 819

Geplaatst: 14-10-2019 19:53
door patje
Welkom lid 819// Welcome member 819

We mogen terug een nieuw lid welkom heten,
namelijk Kawaklaas.
Veel plezier hier op het forum.

We can welcome a new member ,
namely Kawaklaas.
Have fun here on the forum.

Welkom lid 820// Welcome member 820

Geplaatst: 27-10-2019 09:13
door patje
Welkom lid 820// Welcome member 820

Terug iemand die lid geworden is
door zich gratis te registeren

met fictieve naam of naam
en juist email adres
welkom AndrewH46

Back someone who has become a member
by registering for free

with fictional name or name
and correct email address
welcome AndrewH46

Welkom lid 821// Welcome member 821

Geplaatst: 27-10-2019 09:16
door patje
Welkom lid 821// Welcome member 821

Nog een nieuw lid erbij
namelijk Bumbi
werlkom en veel plezier hier op het forum

Another new member
namely Bumbi
welcome and have fun here on the forum

Welkom lid 822// Welcome member 822

Geplaatst: 17-11-2019 20:45
door patje
Welkom lid 822// Welcome member 822

Er is terug een nieuw lid bijgekomen in het legotreinenforum
welkom nlnoël en veel plezier hier op het forum

A new member has been added to the lego train forum
welcome nlnoël and have fun here on the forum